Gizlilik politikası

Son güncelleme: 14/02/2023

Güvenliğiniz bizim için önemlidir. Bu nedenle bizimle paylaşacağınız kişisel verileriniz hassasiyetle korunmaktadır.


MEKA BETON SANTRALLERİ A.Ş veri sorumlusu olarak, işbu gizlilik ve kişisel verilerin korunması politikası ile hangi kişisel verilerinizin ne amaçla işleneceği, işlenen verilerin kimlerle ve hangi amaçla paylaşılabileceği, veri işleme yöntemimiz ve hukuki sebepleri; işlenen verilerinize ilişkin haklarınızın neler olduğu konularında sizleri bilgilendirmeyi amaçlamaktayız.


Toplanan Kişisel Verileriniz, Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

IP adresiniz ve kullanıcı aracısı bilgileriniz yalnızca analiz amacıyla ve çerezler gibi teknolojiler vasıtasıyla, otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle ve bazen de analiz sağlayıcıları, reklam ağları, arama bilgisi sağlayıcıları, teknoloji sağlayıcıları gibi üçüncü kişilerden elde edilerek, kaydedilerek, saklanarak ve güncellenerek, aramızdaki hizmet ve sözleşme ilişkisi çerçevesinde ve süresince, meşru menfaat işleme şartına dayalı olarak işlenecektir.


Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı

Bizimle paylaştığınız kişisel verileriniz, sözleşme ve hizmet süresi boyunca, sunduğumuz hizmetlerin gereklerini en iyi şekilde yerine getirebilmek, bu hizmetlere erişiminizi ve tarafınızca azami seviyede yararlanılabilmesini sağlamak, hizmetlerimizi ihtiyaçlarınız doğrultusunda iyileştirmek ve sizleri daha geniş bir hizmet sağlayıcı yelpazesi ile yasal çerçevelerde buluşturmak ve kanundan doğan yükümlülükleri (talep halinde kişisel verilerin adli ve idari makamlarla paylaşılması) yerine getirmek amacıyla amaca uygun ve ölçülü bir şekilde işlenecek ve güncellenecektir.


Toplanan kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçlarla aktarılabileceği

Bizimle paylaştığınız kişisel verileriniz, gerekli teknik ve idari tedbirler alınmak kaydıyla, faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız ve/veya verdiğimiz, sözleşme ilişkisi içinde olduğumuz, işbirliği yaptığımız yurtiçi ve yurtdışındaki üçüncü kişilere ve kurum ve kuruluşlara, talep halinde adli ve idari mercilere aktarılabilecektir.


Kişisel Verileri İşlenen Kişi Olarak Haklarınız

KVKK'nın 11. maddesi uyarınca herkes, veri sorumlusuna başvurarak aşağıdaki haklarını kullanabilir:

a.    Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme

b.    Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

d. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

e.    Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

f.    Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

g. (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

h.    İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

i.    Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.


Yukarıda sayılan haklarınızı kullanmak için [email protected] adresi üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.


İletişim

Sadece sizlere hizmet sunabilmek adına analizler yapabilmek için gerekli olan kişisel verilerinizin işbu gizlilik ve kişisel veri işleme politikasına uygun olarak işlenmesini kabul edip etmemekte tamamen özgürsünüz. Siteyi kullanmaya devam etmeniz halinde kabulünüz tarafımızca varsayılacak olup, daha detaylı bilgi için lütfen [email protected] e-posta adresi üzerinden bizimle iletişime geçmekten çekinmeyiniz.

BÜLTENLERİMİZ İÇİN KAYDOLUN

MEKA sağlanan hizmetlerin iyileştirilmesi ve web sitesinde en iyi deneyimi yaşamanızı sağlamak için çerezleri kullanır. Çerez politikası için tıklayınız.
close