UNSURLAR VE SEÇENEKLER

BETON SANTRALİNİZDEN EN İYİ VERİMİ ALIN

UNSURLAR VE SEÇENEKLER

BETON SANTRALİNİZ DAHA FAZLASINI YAPABİLİR

UNSURLAR VE SEÇENEKLER

BETON SANTRALİNİZİN KAPASİTESİNİ ARTTIRIN


MEKA Beton Santralinizin yeteneklerini ve özelliklerini geliştirin

İLAVE TARTIM / DOZAJLAMA

Çeşitli katkı maddeleri, tozlar, fiberler ve diğer birçok seçenek ile farklı beton tipleri ve özellikleri elde edilebilir. MEKA otomatik üretim için ek tartım ekipmanları sunmaktadır.
Mikrosilika tartım bunkerleri (Kuru ve yaş)

Silika tozu ya da Mikrosilika 150Nm ölçüye sahip olan bir yan üründür. Araştırmacılar mikrosilikanın beton üretim sanayinde faydalı kullanımı keşfedene değin, silikon metali ya da demirli silikon yıllarca havaya salınmaktaydı. Çimento ve betonla etkileşime girerek yaklaşık 1000 kat daha fazla su geçirgenliği, daha az su sızıntısı, daha az demir paslanması ve yüksek yapışkanlık sağlamaktadır. (püskürtme beton uygulamalarına uygun)
Silika normalde 2 şekilde verilir: Kuru Toz veya Önkarışımlı Sulu Harç

Kuru Toz için

" Meka olarak çimento benzeri tartım bunkeri sunuyoruz. Mikro silika, çimentodan 100 kat daha ince olduğundan, çimento olarak transfer edilemez. Silika vidalı konveyör, yeterli malzeme akışını sağlamak için çok daha az açıyla kullanılmalıdır. Bu durumda silika silosunun belli bir seviyeye yükseltilmesi gerekir. Temel gereksinimlerini en aza indirmek için mikro silika silosu için çelik ayaklar sunulabilmektedir."

Önkarışımlı Sulu Harç İçin

Mikro silika önceden önkarışımlı sulu harç halinde gelirse, mikro silika sulu harç pompası ve tartım ölçekleri ile birlikte karıştırıcı (sabit homojenlik sağlamak için) içeren bir mikro silika tankı sunulabilmektedir.

Ekipmanlar ve Opsiyonlar
Buz Tartım Bunkeri

Taşıma bantı veya bir kovalı sistem üzerine monte edilebilen galvanizli buz tartım bunkeri sunuyoruz. Tüm malzemenin en hızlı ve eşit şekilde soğutulmasını sağlamak için buz, agregalar aktarılırken boşaltılır.

Buz Helezonu

Buz yapışmasını önlemek için özel kaplama ile izole helezon konveyörler sunuyoruz. Helezon konveyör, yerleşime göre buz yapma makinesine uyarlanmaktadır.

Buz Tartım Bunkeri ve Buz helezonu

Su yerine karışıma buz ilavesi, sıcak iklim koşullarına sahip ülkelerde çok yaygın bir uygulamadır.

Ekipmanlar ve Opsiyonlar
Su, Katkılar ve Diğer Akışkanlar için Akış Ölçerler

Debimetreler yüksek doğrulukta ölçüm sağlarlar ve yaygın olarak kullanılırlardı, tartım mümkün değildir veya çok yüksek doğruluk ve temperlenmiş veya kontrollü akış gereklidir. Öte yandan, akış ölçerler titreşimlerden ve rüzgardan etkilenmez ve sabit bir doğruluk sağlar.
Gerekirse ya da müşterinin isteği doğrultusunda su, katkı ve diğer akışkanlar için debimetreler sunuyoruz. Su için debimetre genellikle gerekli su oranı düzeltmesi için Mikser Nem Algılayıcısı ile veya gerektiğinde kalıp su ilavesi için kullanılır.

Ekipmanlar ve Opsiyonlar
İlave Çimento/ Kül/ Kireç/ GBBS/ Anhidrit Bunkerleri

Farklı malzemelere yönelik birkaç ek tartım bunkeri, beton santralinin ana şasisine uygulanabilir (bazı modellerde). Betona pigment (boya) ilavesi, dekoratif uygulamalar ve renkli fayans üretimi için Prekast üretiminde yaygın olarak kullanılmaktadır. Her bir prekast ürün için son derece yüksek doğruluk gereklidir. Her ürünün renginin tamamen aynı olmasını sağlamak için, 0 toleransla tam tartım için mikro besleyicili boya hazneleri sunuyoruz.

Ekipmanlar ve Opsiyonlar
Yumuşak veya Çelik / Polipropilen Fiber için Otomatik Fiber Dozajlama Sistemleri

Meka fiber besleme sistemleri, silindirik fiber besleme hatları ile donatılmıştır ve sağlam bir çelik yapıya sahiptir. İki ayarlanabilir vibratör, gerekli harekete izin verir. Üniteler fabrikada önceden kurulup test edilir ve çalışmaya hazır bir şekilde gönderilir. Saha kurulumu hızlı bir şekilde yapılır, böylece anında üretime olanak sağlanır.

Ekipmanlar ve Opsiyonlar
Kurşun Bilye Tartım ve Besleme Sistemi (Çok Yoğun Beton Türleri İçin)

Kurşun bilyeler nükleer endüstride ekstra yoğun beton üretiminde radyasyona karşı koruma özelliğinden dolayı yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu tür bir betonu karıştırmak çok yüksek dayanımlı bir mikser tasarımını ve elverişli tartım sistemini gerektirmektedir. Biz nükleer sanayi için özellikle tasarlanmış olan kurşun bilye tartım ve besleme sistemlerini öneriyoruz. Hassas hidrolik kapak agrega tartım bandı üzerindeki malzeme üstüne boşaltarak eşit dağılımı sağlar ve geriye dökülmeyi önler.

Ekipmanlar ve Opsiyonlar

ÖLÇÜM VE GÖRÜNTÜLEME

Ek ölçüm ve izleme ekipmanı, karışımın tutarlılığının, malzemelerin sıcaklığının, stok seviyesinin ve diğer önemli özelliklerin tam kontrolünü sağlar.
Agrega Nem Ölçer

Agrega nem ölçerler, seri imalatlarda su tartımını düzeltmek için kullanılır. Bu da tutarlı slamp ve su miktarı kullanımını sağlamaktadır.
Seramik koruma yüzeyli mikrodalga nem ölçerleri öneriyoruz. Otomasyon sistemi agregada ki nem ölçüm değerlerine göre su miktarını ayarlamaktadır.

Su/ Çimento Oranını Düzeltmek için Mikser Nem Ölçer ve Debimetre

Mikser nem ölçümü, işlenmekte olan karışımın nem oranını/tutarlılığını ve slampını doğrudan kontrol etmeye olanak sağlayan faydalı bir araçtır.Seramik yüzey korumalı mikrodalga mikser nem ölçümleri ve debimetreleri otomatik su ayarlamaları için tavsiye ediyoruz. Otomatik konumda çalışırken, otomasyon sistemi gerekli bütün malzemeyi ve belli miktar suyu tartarak gerekli ayarlamaları yapmaktadır. Belli bir süre karışımdan sonra, sistem karışımdaki nem oranını kontrol ederek, mikser nem ölçer değerlerine göre hesaplanan su miktarını karışıma ekler.

Ekipmanlar ve Opsiyonlar
Karışım, Agrega, Çimento ve Su Sıcaklığı Sensörleri

Son ürünün sıcaklığı sırasıyla tüm bileşenlerden etkilenir. Bu bileşenlerin sıcaklıklarını izleyerek kusurları önlemek mümkündür. Bu sensörler çok sıcak ve soğuk hava koşullarında çok kullanışlıdır.
Otomasyon sisteminin ana ekranında görülebilen karışım, çimento, su ve agrega için sıcaklık sensörleri sunuyoruz.

Mikser Slamp Ölçer

Karışım slampını belirlemenin en kolay yolu, mikser akımölçer değerlerini kontrol etmektir. Öte yandan tecrübeli santral operatörleri herhangi bir özel alet ihtiyaç duymamaktadırlar. Karışımın hazır olup olmadığını anlamak için yalnızca göstergelere bakmanız yeterli.
Ampermetre okumalarını ve bundan yararlanan ve otomasyon sisteminin ekranında görsel ölçeğe çeviren kapsamlı bir araç sunuyoruz.

Silo Seviye Kontrol Aksesuarları (Radar / Ultrasonik ölçüm)

Radar ve Ultrasonik seviye göstergeleri, sürekli silo seviyesi izleme için mükemmel araçlardır ve standart Yüksek / Düşük seviye göstergelerine ek olarak sunulabilir.

Ekipmanlar ve Opsiyonlar

Radyal ve Mekik Agrega Ön Besleme Sistemleri

Agrega besleme sistemleri daha kolay çalışmayı sağlar ve büyük yükleme rampalarının yapımını ortadan kaldırır.
Mekik- Bant Besleme

Bu opsiyon daha çok 6 ve üzeri gözlü olan bunkerler için ve radyal aktarma bantlarının kullanımına elverişsiz olan farklı yükseltilere sahip sahalar için uygundur. Sabit bir agrega besleme bunkeri ve aktarma bandı malzemeyi her iki yöne hareket edebilen mekik aktarma bandına aktarır. Mekik konveyör ana agrega bunkerinin üstündeki raylarda hareket eder ve konumu bir anahtarla kontrol edilir. Her iki besleme sistemi de panel üzerinden manuel ya da loader'den kablosuz olarak da kontrol edilebilmektedir.

Radyal Besleme

Konveyör pozisyon değişimi, tekerlekli bir şasi yardımıyla gerçekleştirilir. Bir radyal konveyör ile 5 bunkere kadar beslenebilir. Konveyör bir taraftan diğerine hareket ederken besleme bunkeri sabit kalır.

Ekipmanlar ve Opsiyonlar
İki Boşaltım Ayağı

İkinci bir boşaltım ayağı eklemek genellikle karıştırıcı süreleriyle ilgili kapasite kayıplarını azaltır.

Ekipmanlar ve Opsiyonlar

Islak, Kuru & ve Yaş Opsiyonlar

Islak

Ürünlerimizin çoğu ıslak beton üretimi için tasarlanmıştır. Bölgemizdeki en popüler beton türü olmasına rağmen dünyanın diğer bölgelerinde Kuru ve Yaş uygulamalar talep edilmektedir..

Kuru

Bazı modellerin ana şasesi, aynı anda Islak ve Kuru karışımların üretilmesine esneklik sağlamak için ek & kuru ayak için değiştirilebilir.

Yaş

Her ikisininde en iyisini elde etmek için kullanışlı bir uygulamadır. Yaş çalışma sırasında agregalar karıştırıcıyı pas geçer ve sadece kum, diğer malzemelerle birlikte karıştırıcıda karıştırılır. Bu uygulama genel kapasiteyi azaltırken, karıştırıcı kaplamalarının ömrünü önemli ölçüde artırır.

Ekipmanlar ve Opsiyonlar
Mikser Kamyonlarının Üzerine Sızıntıyı Önleyen Hareketli Şut

Aracın doğrudan mikser döküş şutunun altına yanaştığı operasyonların ters yanaşma operasyonlarına göre açık ara kapasite avantajları vardır. Ancak doğrudan yanaşma kamyonun tamamen döküş şutunun altına yanaşmasını gerektirir. Bir önceki operasyonda mikser tamamen boşaltılmış olsa da beton kalıntıları bir süre daha sızıntı yapmaya devam ederek transmikser kabinine ve gövdesine damlamaya devam eder.
Biz doğrudan yanaşmanın kaçınılmaz olduğu durumlar için transmikser üzerine beton damlamasına karşı hidrolik hareketli şutu öneriyoruz.

Farkı Operasyonlar İçin Hareketli Döküş Şutları

Hareketli döküş şutları çoğunlukla döküş yüksekliğinin belli bir seviyede olduğu prekast ve kaldırım taşı imalatlarında kullanılmaktadır.

Ekipmanlar ve Opsiyonlar
Yüksek Basınçlı Mikser Yıkama Sistemi

70 bar yüksek basınçlı karıştırıcı yıkama sistemi istek üzerine teklif edilebilmektedir.

Toz İndirgeme İçin Mikser Üstü Filtre

Bir toz tutma filtresi, istek üzerine karıştırıcı üzerine monte edilebilir. Karıştırıcı, çimento tartım bunkeri ve agrega bekleme bunkerini birbirine bağlayan standart By-pass sistemimiz önemli bir toz azaltma sağlarken, çimento tartım bunkerinin içinde hava boşluğu olmasını engellerken, bazı ülkelerde standart olarak karıştırıcı üzerinde filtre gerekmektedir.

Ekipmanlar ve Opsiyonlar
Çimento Transfer Sistemi (BIG-BAG veya standart)

Bazı ülkelerde ve bazı uzak lokasyonlarda çimento kamyon teslimatlarında her zaman uygun değildir. Kullanıcılar 50 kg standart torba veya 1-2 ton Big-Bags arasında seçim yapmak zorundadır. Bunları silo içine doldurmak, özel bir üfleyici veya helezon sistemi gerektirir.

Kompresör Tabanlı Sistem

En uygun ve hızlı çimento transfer sistemi. 8 m³ tank standart veya big-bag ile doldurulur ve ayrı bir kompresör yardımıyla silo içine çimento veya mikro silika üflenir.

Helezom Tabanlı Sistem

Silo yüksekliğine bağlı olarak helezonlu daha ucuz bir model silolara sürekli dolum sağlar. Standart veya büyük big-bags, helezon yardımıyla silo ile bağlı küçük bir bunkeri yükler.

Ekipmanlar ve Opsiyonlar
100x100mm Agrega Bunker Eleği

Elek sadece büyük parçaları elemek için değil aynı zamanda santralin parçalarını da korumaktadır.

Ekipmanlar ve Opsiyonlar
Ana Elemanlar ve Silolar için Temel İşleri En Aza İndirgemek için Çelik Çerçeveler

Temel çalışması ilk yatırıma önemli bir maliyet katmaktadır. Özellikle geçici tesisler ve sabit yer değiştirmeler için bu yatırım çelik çerçevelerimiz / temellerimiz ile önlenebilir. Çimento siloları, ana şase ve beton santralinin diğer elemanları için çelik temeller sunulabilir. Kurulum süresini ve zemin çalışmasını azaltırlar.

Agrega Bunkerleri için Çelik Rampa

Çelik rampa duvarı beton temel işlerini ve zemin çalışma maliyetlerini azaltan başka bir uygulamadır. Çelik rampa duvarı temel beton plakasına sabitlenerek agrega bunkerlerini beslemek için ihtiyaç duyulan yüksek duvar inşaasını elimine eder.

Ekipmanlar ve Opsiyonlar
Düzenli Su Basıncı İçin Basınçlı Hidrofor Tankı

Beton üretiminde 4 bar basıncın altında, 5 m'den daha yükseğe düzenli su temini oldukça önemli bir husustur. Oldukça fazla miktarda su 30 sn içinde tartılmalıdır. Basınçlı hidrofor tankı su temini ile ilgili sorunları elimine edebilir. İçi nitrojen dolu kauçuk balonlu 1000 Lt'lik bir genleşme tankı suyu tedariğe hazır halde bulundurmaktadır.Pompalama işlemi, tankın içindeki basınç belli bir seviyenin altına düştüğünde aktive olur.

Hava Kurutuculu Kompresörler ya da Müstakil Kurutucular

Aşırı nemli bölgeler için hava kurutucu ve hava kurutma sistemleri sağlanabilir. Hava kurutucu kompresörü ve bütün hava sistemini neme karşı korur. Bu da hava ile çalışan ekipmanların ve pistonların çalışma ömrünü uzatır.

Ekipmanlar ve Opsiyonlar
Agrega Bunkerleri için Hava Tabancası

Bazı durumlarda, agrega bunkerini tamamiyle boşaltarak dışarıdan müdahele olmadan kalan malzemeyi temizlemek mümkün olmamaktadır. Hava tabancaları, bunker içinde yüksek basınçlı hava patlaması yaratarak, içeride kalan malzemelerin tamamen temizlenmesini sağlamaktadır.

Ekipmanlar ve Opsiyonlar

FARKLI İKLİM KOŞULLARINDA ÇALIŞMA SEÇENEKLERİ

Hem soğutma hem de ısıtma sistemleri sunan MEKA beton santralleri farklı iklim koşullarında çalıştırılabilir.
Isıtma Seçenekleri - Çalışma Prensipleri

Soğuk kış aylarında istenilen sıcaklığın elde edilebilmesi için agregalar ve su ısıtılmalıdır. Bir buhar / sıcak su jeneratörü, aynı zamanda belirli miktarda buhar ve sıcak su üretir. Agregalar yüklendikten sonra, elektrik kontrollü kapaklar kapatılmalıdır. Buhar, agrega bunkerinden geçerken (açık tip - buhar enjeksiyonuyla veya kapalı tipte - buhar enjeksiyonu olmadan) agregalar ısınır. Dış hava sıcaklığına bağlı olarak, ısınma işlemi süresi değişebilir.
Agregalar ısındıktan sonra işlem başlatılabilir. "Sandviç" paneli, sistem kapatıldıktan sonra, çalışma sırasında ve uzun bir süre boyunca iç sıcaklığını korur. Soğuk başlatmadan sonra, birkaç parti yeterince ısıtılmayabilir. Operatörün daha iyi bir sıcaklık kontrolü elde etmesi için, sıcaklık ve nem sensörleri monte edilebilir.

Buhar / Sıcak Su Jeneratörleri

Yeterli kapasitede bir buhar ve sıcak hava jeneratörü sisteme buhar ya da sıcak su sağlar. Dizel/Doğal Gaz/fueloil/LPG ya da karışık yakma türleri monte edilebilmektedir. Konteynır taşımasına uygun, kolay bakım imkanı ve yüksek verim
- Agrega bunkerleri için buhar (Kapalı/Açık Devre), sıcak su ya da sıcak hava sağlayıcıları
- Sandviç panelle ya da oluklu sacla giydirme
- Agrega bunker üstü kaplama

Ekipmanlar ve Opsiyonlar
Soğutma Seçenekleri Operasyon Prensipleri

Sıcak yaz aylarında, istenilen bir beton sıcaklığını elde etmek için su soğutulmalıdır. Bir soğutma sistemi sürekli olarak tanktaki suyun dolaşımını sağlar. Soğutulmuş su tartım ölçeklerine pompalanır.

Aşırı sıcak koşullarda suyun soğutulması yeterli olmayabilir. Bu durumda buz kullanılmalıdır. MEKA, bunları karıştırma işlemine uygulamak için buz tartım bunkerleri ve buz helezonları sunar. Buz yapma makineleri ayrı olarak satın alınmalıdır.

- Farklı Kapasitede Soğutucular
- Buz Tartım Bunkerleri

Ekipmanlar ve Opsiyonlar

Ekstra İş Sağlık ve Güvenlik Özellikleri

Çalışanlarınızı en üst düzeyde önemseyiniz. Ek sağlık ve güvenlik seçenekleri isteyin.

-Hareketli parçaların korunması
-Sıkıştırma valfleri
-Emniyet kilitleme sistemleri
-Silo basınç sensörleri ve alarmları

ÜRÜN HAKKINDA DAHA FAZLA BİLGİ EDİNEBİLİRSİNİZ

Aradığınızı bulamadınız mı? Çekinmeden bizimle iletişime geçebilirsiniz. Hemen +90-312-397-91-33'ü arayabilirsiniz. Bize iletmek istediğiniz detaylı bir talep ya da projeniz varsa ayrıca [email protected] adresine e-mail gönderebilir ya da talep formunu doldurabilirsiniz.

Telefon numaranızı verin, size hemen dönüş yapalım!

BÜLTENLERİMİZ İÇİN KAYDOLUN

MEKA sağlanan hizmetlerin iyileştirilmesi ve web sitesinde en iyi deneyimi yaşamanızı sağlamak için çerezleri kullanır. Çerez politikası için tıklayınız.
close